Kvalitet & Miljö

Kvalitet och miljö är en viktigt aspekt och har vi har ständigt interna utbildningar.

- Vi skall sammarbeta med de leverantörer som har miljöanpassade produkter.
- Personlig skyddsutrustning ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen och användas.
- Vi ska arbeta på ett sådant sätt att ohälsa och skada i arbetet förebyggs och en för övrigt tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
- Stockholms Nordiska Golv och Bygg AB medverkar till bra källsortering av avfall, samt använda återvinningsbart byggmaterial och emballage.